Deeni Marhala – Isme har tarah ki malumat aap hazrat tak pahunchane ki

koshish ki gayi hai maslan haram maut in islam…